Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis verwerkt van haar leden en overige contacten. Indien je lid wordt van de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

1.1 Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de penningmeester van vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis, Westerholtstraat 4, 5961BJ Horst. De functionaris die belast is met het beheer van de persoonsgegevens c.q. ledenadministratie is bereikbaar via k.nieuwenhuijzen@ziggo.nl;

2. Welke gegevens verwerkt de vereniging Schildersclub ‘t Brouwershuis en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geslacht;

b) adresgegevens of eventueel postadres;

c) telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer;

d) datum ingang lidmaatschap.

2.2 De vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer worden gebruikt voor contact over zaken die betrekking hebben op het lidmaatschap van de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis;

b) je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer worden gebruikt voor informatie over activiteiten van de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis;

c) je naam,e-mailadres, bankrekeningnummer en eventueel telefoonnummer worden gebruikt in het kader van betalingen van het lesgeld en/of voor het afwikkelen van declaraties;

d) je naam wordt gebruikt als verduidelijking van welke aangeleverde foto’s van werkstukken voor plaatsing op de website, van jou zijn;

e) je naam en de datum van ingang lidmaatschap wordt gebruikt voor de bepaling van de datum van jubilea.

2.3 Na beëindiging van je lidmaatschap worden alle onder sub 2.1. opgenomen persoonsgegevens binnen 2 maanden uit het ledenbestand verwijderd en vernietigd tenzij door betrokkenen schriftelijk wordt verzocht om opgenomen te worden in de reservelijst van de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis;

3. Portretrecht

3.1 Van diverse activiteiten van de vereniging worden foto’s gemaakt die op de website worden geplaatst. Op deze foto’s staan leden, niet leden en waarschijnlijk geregeld ook werkstukken van leden. De foto’s worden geplaatst zonder dat de namen van de betrokkenen daarbij worden aangegeven. De leden geven toestemming om deze foto’s op de website te plaatsen.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis passende technische en organisatorische maatregelen getroffen;

4.2 De persoonsgegevens worden bewaard op papier en op de computer van de ledenadministratie. Deze gegevens,met uitzondering van het bankrekeningnummer, worden ook bewaard op papier en op de computer van het secretariaat;

4.3. Van de onder artikel 2.1 opgenomen gegevens wordt zo vaak als noodzakelijk een back-up gemaakt. Deze back-up wordt opgeslagen op de computer van de ledenadministratie;

4.4. De onder 2.1. opgenomen persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de ledenadministratie en secretariaat;

4.5 Ter beveiliging van haar website heeft de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis passende technische maatregelen laten treffen door de provider van onze website;

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis kun je een schriftelijk verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren;

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen het (verdere) gebruik van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie;

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat van de vereniging Schildersclub ’t Brouwershuis;

5.4. Deze privacyverklaring is ook in te zien op de website van de vereniging.

6. Wijzigingen

6.1 Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via e-mail en/of ledenvergadering bekend gemaakt.

Vastgesteld , Horst 7 mei 2018